JĒZUS SAKA:”ES ESMU CEĻŠ, PATIESĪBA UN DZĪVĪBA; NEVIENS NETIEK PIE TĒVA KĀ VIEN CAUR MANI.” Jāņa ev.14:6

Dievs dāvā mums laiku. Un mūsu ziņā ir – kā mēs to izmantojam. Mēs šeit neesam nejaušības pēc, mēs esam Dieva radīti, mīlēti un Dievam ir plāns katra cilvēka dzīvei. Viena cilvēka nepaklausības dēļ Ēdenes dārzā, mēs visi saņemam šī grēka algu – nāvi. Lai izglābtu mūs no grēka algas, Dievs dāvāja visiem cilvēkiem Savu … [ Lasīt vairāk …]

Jēzus sacīja

“Stāv rakstīts: Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” Mateja ev.4:4 Lasīsim un uzņemsim sevī neiznīkstošo barību – Dieva Vārdu Svētbrīžos diakonijas centrā katra mēneša 2. un 4. Sestdienā pulkstens 10.00 Dievkalpojumos Puzes baznīcā katra mēneša 1. un 3. Svētdienā pulkstens 11.00 Esam vienoti lūgšanās katru trešdienu 10.00 … [ Lasīt vairāk …]

“Vīru sarunas par dzīvi”

“Tas Kungs dara drošus vīra soļus, un Viņam ir prieks par viņa ceļu.Kad viņš klūp, tas tomēr nenokrīt pilnīgi zemē, jo Tas Kungs tur viņa roku.” Ps.37: 23-24 Vīri, esat gaidīti tikai jums rīkotajā pasākumā. 17.jūlijā 11.00 Puzes Mežaparkā Visu vadīs vīri no Liepājas. Aizlūgsim par dziedināšanu.

Draudzes mērķis

Pasludināt evaņģēliju, apmācīt mācekļus kalpošanai, palikt kopā lūgšanās un sadraudzībā. Uzdevumi Organizēt dievkalpojumus. Organizēt svētbrīžus. Organizēt evaņģelizācijas pasākumus Puzes pagasta iedzīvotājiem. Organizēt kristīgu sarunu stundas bērniem, jauniešiem. Apmācīt kalpošanā draudzes cilvēkus. Sapulcēties Lūgšanas stundā. Aizlūgt draudzē un svaidīt ar eļļu. Veidot sadraudzību pēc dievkalpojumiem un svētbrīžiem, stiprināt ar liecībām. Sniegt atbalstu māsām un brāļiem Kristū. … [ Lasīt vairāk …]

Sadraudzības svētbrīdis

1.jūnijā 13.00 Diakonijas centrā Sadraudzības svētbrīdis ar Stendes Vasarsvētku draudzi. Tikšanās ar bijušajiem pužiņiem, kas kalpo Dievam Stendē. Dziesmas, liecības, cienasts. Atnāc, gaidīsim! Tālrunis uzziņām 29486314

Baznīcu nakts

7. jūnijā 20.00 līdz 23.00 Psalmu lasījumi Dziesmas Dieva godināšanai Smilšu kino (SIA Deserto demontrējumi)

Svētīgs pasākums

Kāds cilvēks taisīja lielu mielastu un bija ielūdzis daudz viesu. Un viņš sūtīja savu kalpu ap mielasta stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem: nāciet, jo tas ir sataisīts.” Lūkas evaņģēlijs 14:16,17 Priecāsimies būt ar jums kopā 30.martā 13.00 Puzes kultūras namā pasākumā “Ģimene – lielākā vērtība”, tiksimies ar Modri un Baibu Ozolinkēvičiem.

Iesūtītie jautājumi un atbildes

Vai tas ir grēks, ja pēc Iesvētībām nelasu Bībeli un neapmeklēju Dievkalpojumus? Te rodas pretjautājums: Kāpēc vispār gāji Iesvētīties, ja negribi, kā jauns Kristus māceklis iet Viņa skolā – Baznīcā un mācīties Dieva Vārdu, pieaugt Dievišķā gudrībā- Ticībā, Cerībā, Mīlestībā? Kā piemērs: jaunietis iestājās Universitātē, bet uz lekcijām neiet. Vai viņš pabeigs augstskolu un iegūs … [ Lasīt vairāk …]

Puzes baznīcas 325 gadu jubileja

2017. gada 27. augustā Puzes baznīcas svinēja savu 325 dzimšanas dienu, Puzes draudze uzņēma tuvus un tālākus viesus ļoti skaisti dekorētajā baznīcā. Svinības sākās ar Dievkalpojumu,  ko vadīja viesmācītājs Guntars Dimants un Puzes draudzes mācītāja Raēla Railvija Rozīte; pēc tam draudze un viesi sanāca kopā pie skaisti klātajiem galdiem un vēl ilgi kavējās gan izdekorētajās, … [ Lasīt vairāk …]

Ekskursija uz Lēdmani / Inese Lukševica

27. augustā devāmies draudzes organizētajā ekskursijā uz Lēdmani „Trušu karalisti”. Ceļš bija tāls, bet patīkams ar pārsteigumiem Lēdmanē. Tur mūs sagaidīja brālis Kristū Kārlis Dreimanis ar savu komandu. Apskatījām un iepazināmies ar izveidoto rehabilitācijas centru, ko izveidojusi organizācija „Zilais krusts”, kas palīdz dažādu atkarību gūstā nonākušiem cilvēkiem. Rehabilitācijas centrā visus darbus veic tajā dzīvojošās personas, … [ Lasīt vairāk …]