Par baznīcu

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Puzes draudze

Kontaktpersonas

Mācītāja: Raēla Rozīte, tālr. 20142713

Draudzes kasiere: Valda Iesalniece, tālr. 29100917

Draudzes priekšniece: Lana Koščejeva, tālr. 26621827

E-pasts: puzesbaznica@inbox.lv

Reģ. Nr. 90000655963

Konta Nr.: LV79HABA000140J063199

WIFT kods: HABALV22 Banka: A/S Swedbank

 *****
Mūsu baltā un mīļā baznīciņa celta no 1690. līdz 1692. gadam Puzes muižas īpašnieka Emeriha fon Mirbaha laikā. Virs ieejas baznīcā atrodas 4 Mirbahu dzimtas ģerboņi, jo ziedoja naudu baznīcas celtniecībai un Aivara Lemberga ģerbonis, jo ieguldīja līdzekļus baznīcas restaurācijā. Baznīcu 1692. gadā iesvēta mācītājs Johanss Gampers.

1804. gadā pēc ugunsgrēka postījumiem baznīcas tornis tiek uzcelts zemāks, kādu jūs redzat šodien. Šajā ugunsgrēkā gāja bojā pirmā altāra glezna, šodien altārā ir Puzenieku muižas īpašnieka fon Grotusa dāvinātā gleznas kopija „Kristus noņemšana no krusta”.

Pasaules karos baznīca nav cietusi, bet padomju laikā no 1977. līdz 1987. gadam, tā tika izzagta un izdemolēta.

1988. gadā baznīcā ar kolhoza „Blāzma” finansiālu atbalstu tiek veikts remonts un 1989. gadā draudze atsāk savu kalpošanu, Dieva svētību draudzei un ordinētai palīgmācītājai R. Rozītei vēl arhibīskaps Kārlis Gailītis.

Puzes evaņģēliski luteriskā draudzes 30 ļaudis nes Kristus vēsti cilvēkiem, kalpo diakonijas darbā. No 1989. gada par mācītāju kalpo Raēla Rozīte.

*****

Our white and lovely Puze church was built from 1690 till 1692 in the time of Puze estate landlord Emerich fon Mirbah family over the church entrance. The pastor Johan Gamper consecrated the church in 1692.

Nowadays you see the church’s tower, what was built lower after the fire in 1804. The first altar piece perished Puzenieku estate landlord fon Grotuss gave the altar piece „The Christ taking from cross” in 1880. The church did not suffer in the world wars, but it was empty from 1977 till 1987 in soviet time and it was destroyed.

In 1988 the collective farm „Blāzma” supported the church’s repair and the congregation started again its serving in 1989. The 30 people of Puze Lutheran church’s congregation bringing Christ tiding to people make commonwealth, deacon and serving work in Puze. The pastor Raēla Rozīte serves in congregation from 1989.