JĒZUS SAKA:”ES ESMU CEĻŠ, PATIESĪBA UN DZĪVĪBA; NEVIENS NETIEK PIE TĒVA KĀ VIEN CAUR MANI.” Jāņa ev.14:6

Dievs dāvā mums laiku. Un mūsu ziņā ir – kā mēs to izmantojam. Mēs šeit neesam nejaušības pēc, mēs esam Dieva radīti, mīlēti un Dievam ir plāns katra cilvēka dzīvei. Viena cilvēka nepaklausības dēļ Ēdenes dārzā, mēs visi saņemam šī grēka algu – nāvi. Lai izglābtu mūs no grēka algas, Dievs dāvāja visiem cilvēkiem Savu vienpiedzimušo Dēlu – Jēzu Kristu. Vai vēlies tikt glābts no grēka algas, kas ir mūžīgā pazušana? Mēs esam šeit tikai vienu laika sprīdi un priekšā mums ir Mūžība, kurā visi mēs sastapsimies ar Jēzu. Mēs Viņu pazīsim noteikti, bet vai Viņš mūs pazīs, tas atkarīgs no katra lēmuma šodien.

Tici Dievam un Viņa Dēlam, Jēzum Kristum, kurš mūsu dēļ nomira pie krusta. Uztici savu dzīvi Jēzum un tu piedzīvosi Viņa svētības ik dienas un iegūsi dāvanas, kuras nevar nopirkt nevienā veikalā. Mēs nevaram aizbēgt no Viņa, Viņš vienmēr bija, ir un būs. Lasi Dieva mīlestības vēstuli – Bībeli, kas kā spogulis parāda kādi patiesībā esam, no kurienes nākam un uz kurieni ejam.

 

Lūgšana

Kungs Jēzu, Tu man esi nepieciešams. Piedod man manus grēkus, es ticu, ka esi Dieva Dēls un manu grēku dēļ miri pie krusta. Es atveru savas dzīves durvis un uzņemu Tevi kā Pestītāju un Kungu. Paldies tev par manu grēku piedošanu un par mūžīgo dzīvību. Es pakļauju savu dzīvi Tavai vadībai. Veido mani pēc sava prāta! Āmen.

Ja šī lūgšana ir jūsu sirds izvēle, tad lūdziet Dievu tagad, un Jēzus Kristus ienāks jūsu dzīvē, kā Viņš to ir solījis. Meklē Viņa teiktos vārdus Bībelē, meklē cilvēku, kas jūs var stiprināt ticības ceļā un Dieva vārdā! Meklē kristīgu draudzi, kura kļūs par jūsu garīgo ģimeni.