“Vīru sarunas par dzīvi”

Tas Kungs dara drošus vīra soļus, un Viņam ir prieks par viņa ceļu.
Kad viņš klūp, tas tomēr nenokrīt pilnīgi zemē, jo Tas Kungs tur viņa roku.” Ps.37: 23-24

Vīri, esat gaidīti tikai jums rīkotajā pasākumā.

17.jūlijā 11.00 Puzes Mežaparkā

Visu vadīs vīri no Liepājas. Aizlūgsim par dziedināšanu.