Sadraudzības svētbrīdis

1.jūnijā 13.00 Diakonijas centrā Sadraudzības svētbrīdis ar Stendes Vasarsvētku draudzi. Tikšanās ar bijušajiem pužiņiem, kas kalpo Dievam Stendē. Dziesmas, liecības, cienasts.

Atnāc, gaidīsim!

Tālrunis uzziņām 29486314