Jēzus sacīja

Stāv rakstīts: Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” Mateja ev.4:4

Lasīsim un uzņemsim sevī neiznīkstošo barību – Dieva Vārdu

  • Svētbrīžos diakonijas centrā katra mēneša 2. un 4. Sestdienā pulkstens 10.00

  • Dievkalpojumos Puzes baznīcā katra mēneša 1. un 3. Svētdienā pulkstens 11.00Esam vienoti lūgšanās katru trešdienu 10.00 diakonijas centrā un katrs savā namā ik dienas!