Baznīcu nakts

7. jūnijā 20.00 līdz 23.00

Psalmu lasījumi

Dziesmas Dieva godināšanai

Smilšu kino (SIA Deserto demontrējumi)