Vai tu piederi Dieva ģimenei – draudzei un ko tajā dari?

Ja šodien jautātu: “Vai tu tici Dievam?”, atbildes būtu visdažādākās, piemēram dzirdētākās: Ja Dievs būtu, tad nebūtu nelaimes virs zemes. Kaut kas augstāks jau ir – kosmoss, aura, karma. Nezinu, jo to nevaru redzēt. Neticu, jo visu nosaku es pats. Tās ir muļķības. Dieva nav…Un daudzi šo atbilžu autori, tomēr kristās un iesvētās, lai laulātos … [ Lasīt vairāk …]

Ģimenes vērtība

“Svētīgs ikviens, kas To Kungu bīstas un staigā Viņa ceļus! Tu pārtiksi no savu roku darba, svētīgs tu esi, tev labi klājas! Tava sieva ir kā auglīgs vīnakoks tavā namā, tavi bērni kā eļļas koka zariņi ap tavu galdu. Tiešām, tā ir svētīts tas vīrs, kas bīstas To Kungu.” 128 Psalms : 1 – 5 … [ Lasīt vairāk …]

Es jūtos kā Mozus

Skaidrīte Puzes draudzē ir kristīta, iesvētīta un kalpo 22 gadus, bet no tiem 17 gadus ir draudzes priekšniece. Viņai Dievs uzticējis lielu pienākumu – vadīt draudzi, bet vēl viņa pilda lietveža, saimniecības pārziņa, projektu radīšanas un vadīšanas darbus, vada svētbrīžus, svētdienskolu. Ko tev nozīmē draudze? „Draudze – tā ir man garīgā ģimene, cilvēki, kurus aicinājis … [ Lasīt vairāk …]

Vai viegli būt Dieva bērnam sabiedrībā?

Agritas ceļš pie Dieva bija grūts un ilgs, jo Dievam bija jāizoperē Agritai stūrgalvība un nepaklausība. Ilgi par Agritu tika lūgts, līdz viņa atnāca un piekrita Iesvētības mācībām. Ar to Dieva darbs pie Agritas nebeidzās, tas turpinās. Bet Dieva darba augļus var jau ieraudzīt viņas dzīvē. Un Agrita dalās pārdzīvojumus, ko piedzīvojusi kā Dieva bērns. … [ Lasīt vairāk …]

Dievs izmainījis manu dzīvi

Valdu Dievs atveda uz draudzi 1998. gadā, kad lūdzam Dievam, lai ceļas cilvēks, kas palīdzētu draudzes kalpošanas darbā. Dievs izredzēja Valdu no pasaules, un atnākot viņa jautāja: „Kā es varu palīdzēt kalpošanā?” Valda kalpo par diakoni, draudzes kasieri un vada mājas grupiņu Ugālē. Kā Dievs mainījis tavu dzīvi? „Dievs izmainījis manu skatījumu uz dzīvi, pasaules … [ Lasīt vairāk …]

28. gadu sēju Dieva Vārdu Puzē

Puzes evaņģēliski luteriskajā draudzē 28 gadus par mācītāju kalpo Railvija Raēla Rozīte. Šajos gados audzināta ne tikai draudze, bet arī izaudzinātas 2 meitas – Ilga un Marta, kas šodien ir Rīgas Jaunās Ģertrūdes draudzes saimē. Vai atceries pirmo tikšanos ar Puzes baznīcu un draudzi? „Piltenes prāvesta iecirkņa prāvests Jānis Dorbe mani aicināja sev līdzi kalpot … [ Lasīt vairāk …]

Dievs ir atbildējis uz neskaitāmām lūgšanām

Mūsu draudzes māsa Kristū – Mirdza Frīdberga, Dieva svētītajos dzīves 88. gados  ir vecmāmiņa 6 mazbērniem un vecvecmāmiņa 8 mazmazbērniem. „Katru dienu es pateicos Dievam par jauno dienu un aizlūdzu par saviem bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem. Domās es allažiņ esmu pie viņiem. Tā kā nevaru es ikdienā viņus satikt, tad ar acīm viņus samīļoju atsūtītajās … [ Lasīt vairāk …]

Draudze, ko man tā nozīmē

Draudze man ir garīgā ģimene, kurā mācos iepazīt Dieva Vārdu un pieņemt citus Kristus mīlestībā, kopā lūdzot un slavējot Dievu. Draudzē saņemu stiprinājumu ticībā un palīdzību dzīves grūtībās. Kalpoju draudzē un priecājos, ka esmu Dieva bērns Viņa ģimenē. /Inese/ Draudzei jūtos piederīga, jo esmu šeit kristīta un iesvētīta. Priecājos, ka varu satikties ar māsām un … [ Lasīt vairāk …]

Esi gaisma pasaules tumsā!

„Jo mēs esam Dieva darba biedri, jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne. Pēc Dieva dotās žēlastības es kā gudrs namdaris liku pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku. Bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau likts, proti, Jēzus Kristus.” Pāvila 1.vēst. korintiešiem 3:9-11 … [ Lasīt vairāk …]

Tas Kungs ir Dievs

Puzes evaņģēliski luteriskās draudzes avīzes 2017. gada augusta raksts: „Gavilējiet Tam Kungam, visas pasaules zemes! Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet Viņa vaiga priekšā ar gavilēm! Atzīstiet, ka Tas Kungs ir Dievs, Viņš mūs ir darījis – un ne mēs paši – par savu tautu un par Savas ganības avīm. Ieeita pa Viņa vārtiem ar … [ Lasīt vairāk …]