2021. gadā

18.gadsimta altāra svečturu apkope. Altāra svečturi katrs sastāv no divām svečturu daļām, viena daļa ir ražota Čehijā un otra Polijā 18. gadsimta beigās. Darināti no vara un misiņa sakausējuma, un apsudraboti. Svečturi, kalpojot divus gadsimtus, bija apsūbējuši. Pateicoties restauratorei Inetai Niedolai tie ieguva jaunu “elpu” un ir goda vietā uz altāra. Puzes baznīcas logu un … [ Lasīt vairāk …]

2018. gads

Apsveikums senioriem. Jau no 2016. gada draudze sagatavoja un pa pastu nosūtīja apsveikumu Puzes pagastā vienatnē dzīvojošajiem senioriem dzimšanas dienā. Katru gadu mīlestībā gatavotās kartītes un liecību bukletu nosūtījām 67 senioriem. Lai tā kā iepriecinājums no Kristus mīlestības.   Kalpošanas pieredzes seminārs. Sadraudzības seminārā kopā pulcējās Piltenes prāvesta iecirkņa trīs draudzes – Puzes, Ugāles, Rindas … [ Lasīt vairāk …]

2017. gads

  Labdarības akcija “Grāmatas bērniem.” Aicinājām pagasta iedzīvotājus pārskatīt mājas bibliotēku un ziedot grāmatu Puzes pamatskolas pirmsskolas vecuma grupas bērniem. Akciju atbalstīja 16 pagasta iedzīvotāji un uzdāvinājām bērniem 68 grāmatas.   Mūzikas stunda baznīcā. Uzaicinājām Puzes pamatskolas jaunāko klašu skolēnus paklausīties Puzes baznīcas ērģeļu skaņās, visiem kopā nodziedāt dziesmu Dieva godam un uzzināt par to, … [ Lasīt vairāk …]

2016. gada realizētie projekti

Baznīcas ārsienu aizsardzība no mitruma. Ērģeļu gaisa apgādes sistēmas nomaiņa. Harmonijas restaurācija. Pagasta senioru diena “Prieks satikties un kopā būt!” Iepriecinām dzimšanas dienā pagasta vienatnē dzīvojošos 58 pensionārus. Palīdzība draudzes ļaudīm medikamentu, pārtikas iegādē un zobu labošanā. Saimniecības uzlabošanā iegādāta jauna krāsniņa sakristejā. Draudzes piederošās pļaviņas sakopšanas darbi no apauguma. Draudzes ekskursija uz Trušu karalisti … [ Lasīt vairāk …]

2015. gada paveiktie projekti

Ar mīlestību uzņēmām sadraudzības draudzes delegācijas no Zviedrijas Lēnas draudzes un Vācijas Hahmīlenas draudzes, kas sniedz mums garīgu atbalstu un palīdzību draudzes sociālajiem projektiem. Draudze ievēl jaunu draudzes padomi, kas apņēmusies vadīt draudzes dzīvi trīs gadus. Draudze sagatavoja un izdeva evaņģelizācijas avīzīti pagasta iedzīvotājiem. Par Dieva brīnišķo klātbūtni un Viņa darbiem cilvēku dzīvē, liecina draudzes … [ Lasīt vairāk …]

2014. gada paveiktie projekti

Puzes baznīcā pēc restaurācijas dzidrāk ieskanējās ērģeles. Priecājamies, ka ērģelēs atgriezās tās senās stabules, kas kādreiz ar savu skanējumu bija piepildījušas Puzes baznīcu. Mācītājmājā veicām vairākus projektus: klēts uzmērīšanu un fotofiksāciju; dārza sakopšanas darbus un īpašuma novērtēšanu. Baznīcas dārzā izvietoti soli no Mācītājmājas parka kokiem. Kristīgie klauni no Talsiem dāvā Labo Vēsti Puzes pagasta svētkos.

2013. gada projekti

gadā veikti vairāki projekti: Novērtēts ērģeļu tehniskais stāvoklis un sastādīts ērģeļu restaurācijas projekts pa vairākiem etapiem.  Ceram, ka varēsim veikt pirmo etapu – ērģeļu apkopes darbus 2014. gada pavasarī. Mācītāja mājas dārza koku novērtēšana ciršanai, lai sakoptu dārzu. Darbs aizsāksies pavasarī. Altārim ir iegādāts un uzšūdināts jauns ietērps. Lai aizkavētu mitruma ieplūšanu baznīcā, veikta tehniskā … [ Lasīt vairāk …]

Prieks pilnām saujām

2011. gada 16. augustā, Diakonijā organizējām radošo dienu jauniešiem un bērniem. Kopā būšanas laiks bija tik jautrs, interesants un smieklu pilns, ka šī diena, ceru, ka ne tikai man, bet arī visiem dalībniekiem, paliks atmiņā vēl ilgu laiku. Radošās dienas tēma bija – Dieva templis. Vai jūs ziniet, kas ir Dieva templis, kur tas atrodas, … [ Lasīt vairāk …]

Jaunā mājvieta

Diakonijas centra „Samarietis” telpas, kas mums 8 gadus kalpojušas par mājvietu, jānodod Rotaļu centram un jādodas uz citām. Jaunā mājvieta ierādīta bērnudārza jaunā korpusa 1. stāvā. Tās ir plašākas, vienā zālē iekārtosim Lūgšanu un Svētbrīžu zāli, otrā telpa kalpos kā sociālo pakalpojumu saņemšanas istaba. Sanitārajā mezglā mums jāiemontē dušas kabīne un veļas automāts. Telpās ir … [ Lasīt vairāk …]

Pavasara talkas

Aprīlī sakopsim baznīciņas dārzu un Mācītājmājas dārzā zāģēsim kokus, kas var brāzmainu vēju uzbrukumā uzkrist uz ēkas, sakopsim tās apkārtnē parku. Nāc talkā 18. aprīlī!