Kas Jēzus ir man

VIŅŠ uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar VIŅA brūcēm jūs esat dziedināti.” 1.Pētera vēst.2:24

Jēzus ir mans Glābējs un Pestītājs, Dieva Dēls, kas mira par maniem grēkiem un slimībām Golgātas krustā. Jēzus man dod spēku, gudrību, palīdz pieņemt pareizus lēmumus katru dienu. Jēzus mani pasargā, Viņš katru dienu ir vienmēr man blakus. Jēzus ir mans Draugs, kuram varu uzticēt savus priekus un bēdas. Jēzus vada mani pie skaidra ūdens – Dieva Vārda. Dieva Vārds māca pazemību, līdzcietību pret otru cilvēku un kā sniegt palīdzību. Kā nedusmoties, ja kāds ir izdarījis kaut ko nepareizi, bet runāt mīlestībā, lēnprātībā.

Dieva Vārdā lasu, ko Jēzus saviem mācekļiem ir mācījis, šodien es esmu Viņa māceklis. Tādēļ nevaru aiziet garām, ja mani uzrunā Dieva Gars, kad cilvēkam ir nepieciešama palīdzība. Paklausu Dieva balsij, kas runā manā sirdī.

Jēzus mani atbrīvojis no atkarībām un piedevis nepareizi izdarītās lietas. Viņš manī ir izaudzinājis Svētā Gara augli, kas ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. (Galatiešiem 5:22)

Jēzus ir manā dzīvē. Viņš mani pasargā naktī, no rīta pamodina un uzdāvina jaunu žēlastības dienu. Izejot no mājām, pasargā. Kādā jaukā un saulainā vasaras dienas rītā, ejot kopā ar vīru uz pagasta centru, Dieva Gars manī saka: paņem saulesbrilles! Paklausīju un paņēmu saulesbrilles. Ejot pa grantēto ceļu līdz asfaltam, brilles neliku. Izejot uz asfalta, Dieva Gara balss manī saka: uzliec saulesbrilles! Ja saka, tad ir jāklausa un jāliek. Uzliku saulesbrilles un man garām brauc mašīna ceļa daļā, kur pēc remonta uzbērtas akmens šķembas. Sajutu, ka viena šķemba trāpa pa saulesbrillēm. Apstājos, parunāt nevaru, vīrs prasa: kas noticies. Noņēmu saulesbrilles un stāstu vīram par atgadījumu. Bet, ja nebūtu paklausījusi Dieva balsij, kas sacīja: “Uzliec saulesbrilles!”, tad akmens šķemba trāpītu manā acī. Attapos no šoka, un slavēju Dievu, ka paklausīju Viņa balsij un pateicos Dievam, ka mani pasargāja un nekas slikts nenotika.”

Aizlūgšanā par Latvijas valsti, Puzes draudzi, Puzes pagastu Agrita Jaunarāja.