Kas manā dzīvē mainījies, kad uzaicināju Jēzu savā dzīvē

Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad VIŅŠ darīs līdzenas tavas tekas.” Salamana pamācības 3:5-6

 

Mainījies ir ļoti daudz, jo izmainījusies visa mana dzīve. Dievs devis mieru, mainījusies domāšana, mainījies raksturs un attieksme pret citiem cilvēkiem. Pats galvenais, ka Dievs dod pārdabisku mieru, vairs nav jāuztraucas par katru sīkumu, it sevišķi tagad, kad pasaulē trako sātana sētie meli un bailes. Lieliska iespēja no rīta mostoties un dienu ielikt Dieva rokās. Gadās, ka kādreiz aizmirstas to izdarīt, tad noteikti kaut kas noiet greizi. Bez Dieva nekas nenotiek jo Viņam ir visa vara Debesis un uz zemes. Šodien cilvēki satraukušies par notiekošajām lietām pasaulē. Dievs saka, ka ar raizēšanos neko jau nevar panākt. Raizēšanās pati par sevi dod nemieru, atņem prieku un reizēm pat tāds nemiers, ka naktī nevar gulēt. Raizēšanās rezultātā parasti pieņem nepareizus lēmumus. Tāpēc vien ir vērts uzticēties Dievam un atdot savas smagās nastas Viņam. Dievs ir izmainījis arī manu valodu. Agrāk manā valodā bija daudz nelabi vārdi. Tos bārstīju kā pieneņpūkas. Dievs katru dienu gādā par katru vienu, jo saule un lietus ir pār visiem. Ticības sākumā domāju, ka Dievs tik dod citiem visu kaut ko. Biju pat skaudīga ka citiem ir, bet man nekā. Līdz nāca atziņa, ka man jau nekas nepieder. Viss kas man ir dots, tas ir no Dieva.

Domāju – ja esmu kristīta un iesvētīta, man ir jau biļete uz Debesīm nopirkta. Bet tā nebūt nav. Dievs Savā Vārdā ir teicis: ”Esi karsts vai auksts, bet remdenos Es izspļaušu. “Man ir jāiet un jādara. Debesu Tēva prāts. Šajā laikā aicinu ikvienu – uzaicināt savā sirdī Jēzu un darīt Viņa prātu un no visas sirds uzticēties Viņam!

Iesim kopā Ticības ceļā! Inese Lukševica