Piedzīvoju Dieva brīnumu vienkāršā lietā

Kam stipra ticība, tam TU dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz TEVI! Paļaujieties uz To KUNGU vienmēr, jo DIEVS Tas KUNGS jums ir mūžīgā klints!” Jesajas grāmata 26:3-4

Bija 2021. gada vasaras brūkleņu lasīšanas laiks un man patīk lasīt meža veltes. Kāds cilvēks šai laikā lūdza man salasīt viņam 10 litrus melleņu. Staigāju mežā sev zināmās vietās, kur auga mellenes, bet ogu nebija. Staigāju, meklējot mellenes, lielus meža gabalus, bet nekur ogu nebija. Ap sirdi skumji, ka nevaru cilvēku iepriecināt ar mellenēm. Manā priekšā mežā bija uzkalniņš, atspiedos pret priedi un teicu Dievam savu sāpi, ka nevaru atrast mellenes cilvēkam, kas lūdza man tās salasīt. Lūgšana bija īsa un konkrēta. Pastāvēju kādu brīdi, tad it kā kāds man teiktu – ej taisni! Gāju taisni uz nelielā uzkalniņa un ejot no tā lejā, priekšā liels laukums kā nosēts ar mellenēm… Un 10 litri žigli vien salasījās. Slava Dievam! Vienkārši noticēt vienkāršās lietās. Tas bija mans lielākais dāvātais brīnums šajā vasarā.

Vilis Lukševics