Patiesās vērtības

„Bet dzenaties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.” Mateja evaņģēlijs 6:33 Cilvēks nosaka savas dzīves vērtības un pēc tām veido savu dzīvi, savstarpējās attiecības, attieksmi pret darbu, attieksmi pret savu ģimeni, mājām, dzimteni un pret sevi pašu. Jēzus māca, lai pirmajā vietā liekam Dieva valstību. … [ Lasīt vairāk …]