Kurš ceļš no Puzes ved pie Dieva

Es esmu pasaules gaisma, kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” Jāņa ev.8:12

Vai tu esi mēģinājis kaut kur doties, nezinot ceļu?

Kas notika ceļā? Tu apmaldījies un lūdzi kādam palīdzību…vai savā mobilajā vietnē iestatīji navigāciju? Dievs mums savā grāmatā Bībelē norāda, kā nokļūt pie Viņa. Viņš ir dzīvs un vēlas, lai arī mēs būtu Viņa bērni.

Jēzus saka: “Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod.” (Mateja ev. 7: 13-14)

Ja tu atrodies uz nepareizā ceļa, tu nekad nenonāksi tur, kur vēlējies nokļūt. Ja tava dzīve rit nepareizās sliedēs, kas ved prom no Dieva, tu būsi šķirts no Dieva.

Ir tikai viens ceļš pie Dieva; tas ir Jēzus Kristus. Viņš saka:

“Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens netiek pie Tēva (Dieva) kā vien caur Mani.” (Jāņa 14:6)

Dievs pats visu sagatavojis, lai mēs dzīvotu šeit dzīvotu kā Viņa bērni.

Jēzus ir samaksājis cenu, lai mēs varētu saņemt šo dāvanu.

Bībelē teikts, ka Jēzus mira pie krusta mūsu grēku dēļ, tādēļ Viņš var mūs vest pie Dieva. Tas nav tavu labo darbu nopelns, bet tā ir Dieva dāvana, ka tavi grēki ir piedoti, lai tu varētu iemantot Dieva svētības jau šodien.

Viņš saka: “ ..ticiet Man” (Jāņa ev.14:1)