2015. gada paveiktie projekti

  1. Ar mīlestību uzņēmām sadraudzības draudzes delegācijas no Zviedrijas Lēnas draudzes un Vācijas Hahmīlenas draudzes, kas sniedz mums garīgu atbalstu un palīdzību draudzes sociālajiem projektiem.
  2. Draudze ievēl jaunu draudzes padomi, kas apņēmusies vadīt draudzes dzīvi trīs gadus.
  3. Draudze sagatavoja un izdeva evaņģelizācijas avīzīti pagasta iedzīvotājiem.
  4. Par Dieva brīnišķo klātbūtni un Viņa darbiem cilvēku dzīvē, liecina draudzes ļaudis. To varat izlasīt draudzes izdotajā grāmatā ”Uztici savu dzīvi Jēzum un piedzīvo Debesu Valstības svētības!”
  5. Baznīca ir celta Dieva godam un līdzcilvēku svētībai, lai to ne tikai uzlūkotu, bet arī, lai tajā ienāktu ar pazemību Dieva priekšā. Decembrī baznīca top izgaismota tumsā, viņa nu redzama labāk. Nepaliec tumsā, ienāc Gaismā!