2016. gada realizētie projekti

  1. Baznīcas ārsienu aizsardzība no mitruma.
  2. Ērģeļu gaisa apgādes sistēmas nomaiņa.
  3. Harmonijas restaurācija.
  4. Pagasta senioru diena “Prieks satikties un kopā būt!”
  5. Iepriecinām dzimšanas dienā pagasta vienatnē dzīvojošos 58 pensionārus.
  6. Palīdzība draudzes ļaudīm medikamentu, pārtikas iegādē un zobu labošanā.
  7. Saimniecības uzlabošanā iegādāta jauna krāsniņa sakristejā.
  8. Draudzes piederošās pļaviņas sakopšanas darbi no apauguma.
  9. Draudzes ekskursija uz Trušu karalisti Lēdmanē.
  10. Palīdzība draudzes mācītājai – veselības apdrošināšanas polises iegādei.