2018. gads

Apsveikums senioriem.

Jau no 2016. gada draudze sagatavoja un pa pastu nosūtīja apsveikumu Puzes pagastā vienatnē dzīvojošajiem senioriem dzimšanas dienā. Katru gadu mīlestībā gatavotās kartītes un liecību bukletu nosūtījām 67 senioriem. Lai tā kā iepriecinājums no Kristus mīlestības.

 

Kalpošanas pieredzes seminārs.

Sadraudzības seminārā kopā pulcējās Piltenes prāvesta iecirkņa trīs draudzes – Puzes, Ugāles, Rindas kalpotāji, lai viens otru bagātinātu ar kalpošanas pieredzi savā draudzē, lai stiprinātu viens otru ar aizlūgšanām un prieku.

 

Informācijas stends par Puzi.

Latvijas 100 gadskārtai draudze sagatavoja materiālus par kultūrvēsturiskajām vietām ap Puzes baznīcu un apmaksāja informācijas stenda izgatavošanu, uzstādīšanu. Stends sniedz interesentiem bagātu informāciju klāstu par Puzes kultūrvēsturi. Stends ir baznīcas dāvana Puzes pagastam Latvijas simtgadē.