2013. gada projekti

 1. gadā veikti vairāki projekti:
 • Novērtēts ērģeļu tehniskais stāvoklis un sastādīts ērģeļu restaurācijas projekts pa vairākiem etapiem.  Ceram, ka varēsim veikt pirmo etapu – ērģeļu apkopes darbus 2014. gada pavasarī.
 • Mācītāja mājas dārza koku novērtēšana ciršanai, lai sakoptu dārzu. Darbs aizsāksies pavasarī.
 • Altārim ir iegādāts un uzšūdināts jauns ietērps.
 • Lai aizkavētu mitruma ieplūšanu baznīcā, veikta tehniskā novērtēšana pamatu hidroizolācijai, kura realizēšanai nepieciešams finansējums.
 • Salabots jumts – uzlikti nokritušie dakstiņi.
 • Sniegta sociālā palīdzība draudzes ļaudīm medicīnisko pakalpojumu un medikamentu iegādes apmaksai.
 • Ziemassvētkos un Lieldienās apciemoti un iepriecināti ar dāvanām 65 pagasta vecākie iedzīvotāji.
 • Diakoni kalpoja 37 skolēnu pabarošanā projektā: “Launaga stunda 9 mēnešus”.
 • Puzes baznīcai ir sava grāmata, kuru var iegādāties diakonijas centrā.
 • Katrs draudzes loceklis tiek mīļi sveikts dzimšanas dienā un nozīmīgajos dzīves brīžos.