2014. gada paveiktie projekti

  1. Puzes baznīcā pēc restaurācijas dzidrāk ieskanējās ērģeles. Priecājamies, ka ērģelēs atgriezās tās senās stabules, kas kādreiz ar savu skanējumu bija piepildījušas Puzes baznīcu.
  2. Mācītājmājā veicām vairākus projektus: klēts uzmērīšanu un fotofiksāciju; dārza sakopšanas darbus un īpašuma novērtēšanu.
  3. Baznīcas dārzā izvietoti soli no Mācītājmājas parka kokiem.
  4. Kristīgie klauni no Talsiem dāvā Labo Vēsti Puzes pagasta svētkos.