2017. gads

 

Labdarības akcija “Grāmatas bērniem.”

Aicinājām pagasta iedzīvotājus pārskatīt mājas bibliotēku un ziedot grāmatu Puzes pamatskolas pirmsskolas vecuma grupas bērniem. Akciju atbalstīja 16 pagasta iedzīvotāji un uzdāvinājām bērniem 68 grāmatas.

 

Mūzikas stunda baznīcā.

Uzaicinājām Puzes pamatskolas jaunāko klašu skolēnus paklausīties Puzes baznīcas ērģeļu skaņās, visiem kopā nodziedāt dziesmu Dieva godam un uzzināt par to, kas tad notiek baznīcā.