Dievs uzdāvināja man brīnišķas lietas

Man bija grūtības iegādāties jaunu apģērbu, kad veikalā redzēju nepieciešamās lietas, nevarēju iegādāties tās, jo nebija man nepieciešamā izmēra vai bija par dārgu maniem ienākumiem.

Klausoties Latvijas Kristīgo radio un apmeklējot dievkalpojumu, svētbrīžus, dzirdēju, ka visas lietas vajag uzticēt Tam Kungam. Bet kā gan Kungs man var palīdzēt iegādāties garās bikses un svārkus? Tomēr lūgšanā Jēzum, lūdzu pēc šīm lietām, kas man ļoti nepieciešamas. Pagāja laiks, un es saņēmu dāvanā, pat vairāk kā biju lūgusi! Slava Dievam! Es biju tik priecīga!

Varu liecināt arī par brīnišķo Dieva dāvanu – zobiem. Ko pamana visi un jautā: „Tev zobi? Kā tu pie tiem tiki?” Atbildu ar prieku un ar atbildi apmulsinu jautātāju, saku: „Dievs uzdāvināja!” Jā, ar Dieva palīdzību tiku arī pie zobiem, varu justies labāk un patīkamāk! Tos iegūstot, mācījos pacietību un paklausību, jo dodot lietas, Dievs mūs arī māca. Ja Dievs, ko sācis to Viņš, paveiks līdz galam. Svētības esmu ieguvusi no Dieva ļoti, ļoti daudz! Slava Dievam un pateicība!

Agrita Jaunarāja