Dievs darīs brīnišķas lietas tavā dzīvē, ja vien atvērsi Viņam sirdi!

Ir Ziemassvētku laiks,brīnišķais gaidu pilnais laiks, kad gaidām Jēzus Kristus dzimšanas svētkus un gaismas atgriešanos. Kā katru gadu dzirdēsim stāstu par Betlēmi un mazo Jēzu silītē, šķiet zinām to no galvas, bet piemirstam, ka Jēzus vairs šodien nav mazs un nevarīgs bērns. Jēzus ir tavs un mans labākais Draugs un Glābējs. Draugs, kas nenodod un pieņem tevi kāds esi. Glābējs, kas samaksāja par taviem un maniem grēkiem, lai tu uzticētos Viņam, iegūtu Mūžīgo dzīvību pēc nāves Debesu valstībā. Jēzus nav mistika vai pasaka kā to māca izglītības iestādē vēstures mācību grāmata un skolotāja. Jēzus ir reāla persona, pēc Viņa dzimšanas skaitām gadu simtus.Mēs katrs Viņu skatīsim vaigā un es ļoti vēlos, lai tad mums nebūtu jānožēlo, ka neiepazinām Viņu un neizdarījām pareizo izvēli. Tad būs par vēlu…
„Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma. Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa vārdam.” Jāņa ev.1:11-12
Šodien Betlēme ir šeit, vai tavā mājā ir vieta Jēzum? Vai uzņemsi Viņu savā namā ?
Kā to izdarīt? Lūdzot:

Kungs Jēzu, Tu esi man vajadzīgs.
Es nožēloju to, ko savā dzīvē esmu darījis nepareizi. Es lūdzu Tavu piedošanu un vēlos novērsties no visa aplamā.
Paldies, ka Tu miri krusta nāvē manu grēku dēļ.
Lūdzu, ienāc manā dzīvē un esi mans Kungs un Glābējs! Piepildi mani ar savu Svēto Garu! Dari mani par tādu cilvēku, kādu Tu mani vēlies redzēt!
Paldies Tev, ka Tu piedod manus grēkus un dod man mūžīgo dzīvību. Āmen.

Vai tu vari to pateikt Dievam patiešām no sirds?
Ja tas tā ir, tad lūdz skaļi un Kristus ienāks Tavā dzīvē, kā Viņš to ir apsolījis.
Nepaliec viens, apmeklē draudzi, klausies Latvijas kristīgo radio un lasi Bībeli, kurā tu daudz uzzināsi par sevi. Nedomā, ka tu esi labāks nekā citi, salīdzini sevi ar Jēzu un tu ieraudzīsi sevi kā greizajā spogulī. Nebaidies! Audz Kristū!

Skaidrīte Bruhanova