Stiprinājumam

“Un, ja šīs dienas netiktu saīsinātas, tad neviens cilvēks neizglābtos, bet izredzēto dēļ šīs dienas ir saīsinātas.” Mateja ev. 24:22.

Dienas pazūd skrejā, pulksteņa rādītāji steidzas laikam līdzi. Izjūtam laika trūkumu arvien vairāk un vairāk. Dievs dienas garumu saīsinājis, lai Viņa izredzētie, tie, kas atsaukušies Viņa balsij un Viņam kalpo, tiktu izglābti.

Šodien visa pasaule piedzīvo krīzi un stāv Varenā Dieva priekšā velna piesmieta un apkrāpta. Dievs devis cilvēkiem daudz atziņu un ļāvis satvert gudrību, lai dzīvotu labāk. Bet cilvēka alkatības dēļ esam tur, kur esam, bezdibeņa malā.

Lasot Mateja 24 nodaļu par pēdējā laika zīmēm, mēs zinām, ka laiks ir tuvu klāt.

Nezūdies par krīzi, bet pacel savu lūgšanu ar pateicības vārdiem pret To Kungu! Dieva bērniem nav krīzes, jo pieder Dieva apsolījumi: Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam! Ar Jēzu tu būsi drošībā, tikai uztici savu dzīvi Viņam, jo tev nenieka šeit nepieder. Viss ir no Dieva žēlastības!