Kristīgais radio

Iesakām klausīties Latvijas Kristīgo radio FM 90,8 vai tā raidījumu ierakstus klausīties mājas lapā Kristīgās ziņas, Latvijas Kristīgais Radio (lkr.lv)

Grāmatas

Diakonijas centrā “Samarietis” piedāvājām izlasīt interesantas cilvēku dzīves liecības, kādus varenus darbus Dievs darījis viņu dzīvēs.

Jēzus

“Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā un kur zagļi nerok un nezog. Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds.” Mateja ev.6:20-21 “Es nācu uz šīs zemes, lai glābtu pazudušos, lai glābtu tevi! Es samaksāju par tevi ar savām asinīm Golgātā pie krusta, jo Es tevi mīlu! … [ Lasīt vairāk …]

Paldies Dievam par kalpošanas dāvanām līdzcilvēkiem

“Labāk ir paļauties uz To KUNGU nekā cerēt uz cilvēkiem! Labāk ir paļauties uz To KUNGU nekā cerēt uz dižciltīgajiem!” Psalms 118:8-9 Pirms 24 gadiem draudzē aizsākās diakonijas kalpošana. Dalījām humāno palīdzību, ko saņēmām no Zviedrijas draudzes, organizējām Ziemassvētku labdarības akcijas, iepriecinot ap 250 pagasta iedzīvotājus. Ar velosipēdiem braucām pie pagasta vienatnē dzīvojošajiem pensionāriem, nesot … [ Lasīt vairāk …]

Jēzus ir mans labākais Draugs

“Bet bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka VIŅŠ ir un ka VIŅŠ tiem, kas VIŅU meklē, atmaksā.” Ebrejiem 11: 6 Esmu piedzīvojusi ļoti daudz svētības un saņēmusi daudz dāvanu no Tā Kunga. Gribu liecināt par Svētā Gara pieskārienu, ko saņēmu 2019. gada novembrī Nātana Morisa dievkalpojumā Rīgā. Mans … [ Lasīt vairāk …]

Piedzīvoju Dieva brīnumu vienkāršā lietā

“Kam stipra ticība, tam TU dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz TEVI! Paļaujieties uz To KUNGU vienmēr, jo DIEVS Tas KUNGS jums ir mūžīgā klints!” Jesajas grāmata 26:3-4 Bija 2021. gada vasaras brūkleņu lasīšanas laiks un man patīk lasīt meža veltes. Kāds cilvēks šai laikā lūdza man salasīt viņam 10 litrus melleņu. Staigāju … [ Lasīt vairāk …]

Kas manā dzīvē mainījies, kad uzaicināju Jēzu savā dzīvē

“Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad VIŅŠ darīs līdzenas tavas tekas.” Salamana pamācības 3:5-6   Mainījies ir ļoti daudz, jo izmainījusies visa mana dzīve. Dievs devis mieru, mainījusies domāšana, mainījies raksturs un attieksme pret citiem cilvēkiem. Pats galvenais, ka … [ Lasīt vairāk …]

Kas Jēzus ir man

“VIŅŠ uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar VIŅA brūcēm jūs esat dziedināti.” 1.Pētera vēst.2:24 Jēzus ir mans Glābējs un Pestītājs, Dieva Dēls, kas mira par maniem grēkiem un slimībām Golgātas krustā. Jēzus man dod spēku, gudrību, palīdz pieņemt pareizus lēmumus katru dienu. Jēzus mani pasargā, Viņš katru … [ Lasīt vairāk …]

Jēzus nāks vēlreiz.

Jēzus saka: “Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek; bet tas nav vēl gals.” Mateja 24:6b Mīļie Dieva draugi, šie vārdi tika sacīti gandrīz 2000. gadu atpakaļ. Jēzus tos sacīja saviem pirmajiem mācekļiem – saviem draugiem, kuri jautāja par Viņa otro atnākšanu un pēdējo laiku zīmēm. Mums šis laiks tuvojas ar katru dienu un stundu tuvāk. … [ Lasīt vairāk …]