Jēzus sacīja

“Stāv rakstīts: Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” Mateja ev.4:4 Lasīsim un uzņemsim sevī neiznīkstošo barību – Dieva Vārdu Svētbrīžos diakonijas centrā katra mēneša 2. un 4. Sestdienā pulkstens 10.00 Dievkalpojumos Puzes baznīcā katra mēneša 1. un 3. Svētdienā pulkstens 11.00 Esam vienoti lūgšanās katru trešdienu 10.00 … [ Lasīt vairāk …]

Kurš ceļš no Puzes ved pie Dieva

“Es esmu pasaules gaisma, kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” Jāņa ev.8:12 Vai tu esi mēģinājis kaut kur doties, nezinot ceļu? Kas notika ceļā? Tu apmaldījies un lūdzi kādam palīdzību…vai savā mobilajā vietnē iestatīji navigāciju? Dievs mums savā grāmatā Bībelē norāda, kā nokļūt pie Viņa. Viņš ir dzīvs un … [ Lasīt vairāk …]

2021. gadā

18.gadsimta altāra svečturu apkope. Altāra svečturi katrs sastāv no divām svečturu daļām, viena daļa ir ražota Čehijā un otra Polijā 18. gadsimta beigās. Darināti no vara un misiņa sakausējuma, un apsudraboti. Svečturi, kalpojot divus gadsimtus, bija apsūbējuši. Pateicoties restauratorei Inetai Niedolai tie ieguva jaunu “elpu” un ir goda vietā uz altāra. Puzes baznīcas logu un … [ Lasīt vairāk …]

“Vīru sarunas par dzīvi”

“Tas Kungs dara drošus vīra soļus, un Viņam ir prieks par viņa ceļu.Kad viņš klūp, tas tomēr nenokrīt pilnīgi zemē, jo Tas Kungs tur viņa roku.” Ps.37: 23-24 Vīri, esat gaidīti tikai jums rīkotajā pasākumā. 17.jūlijā 11.00 Puzes Mežaparkā Visu vadīs vīri no Liepājas. Aizlūgsim par dziedināšanu.

Draudzes mērķis

Pasludināt evaņģēliju, apmācīt mācekļus kalpošanai, palikt kopā lūgšanās un sadraudzībā. Uzdevumi Organizēt dievkalpojumus. Organizēt svētbrīžus. Organizēt evaņģelizācijas pasākumus Puzes pagasta iedzīvotājiem. Organizēt kristīgu sarunu stundas bērniem, jauniešiem. Apmācīt kalpošanā draudzes cilvēkus. Sapulcēties Lūgšanas stundā. Aizlūgt draudzē un svaidīt ar eļļu. Veidot sadraudzību pēc dievkalpojumiem un svētbrīžiem, stiprināt ar liecībām. Sniegt atbalstu māsām un brāļiem Kristū. … [ Lasīt vairāk …]

Sadraudzības svētbrīdis

1.jūnijā 13.00 Diakonijas centrā Sadraudzības svētbrīdis ar Stendes Vasarsvētku draudzi. Tikšanās ar bijušajiem pužiņiem, kas kalpo Dievam Stendē. Dziesmas, liecības, cienasts. Atnāc, gaidīsim! Tālrunis uzziņām 29486314

Baznīcu nakts

7. jūnijā 20.00 līdz 23.00 Psalmu lasījumi Dziesmas Dieva godināšanai Smilšu kino (SIA Deserto demontrējumi)

Svētīgs pasākums

Kāds cilvēks taisīja lielu mielastu un bija ielūdzis daudz viesu. Un viņš sūtīja savu kalpu ap mielasta stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem: nāciet, jo tas ir sataisīts.” Lūkas evaņģēlijs 14:16,17 Priecāsimies būt ar jums kopā 30.martā 13.00 Puzes kultūras namā pasākumā “Ģimene – lielākā vērtība”, tiksimies ar Modri un Baibu Ozolinkēvičiem.

2018. gads

Apsveikums senioriem. Jau no 2016. gada draudze sagatavoja un pa pastu nosūtīja apsveikumu Puzes pagastā vienatnē dzīvojošajiem senioriem dzimšanas dienā. Katru gadu mīlestībā gatavotās kartītes un liecību bukletu nosūtījām 67 senioriem. Lai tā kā iepriecinājums no Kristus mīlestības.   Kalpošanas pieredzes seminārs. Sadraudzības seminārā kopā pulcējās Piltenes prāvesta iecirkņa trīs draudzes – Puzes, Ugāles, Rindas … [ Lasīt vairāk …]

2017. gads

  Labdarības akcija “Grāmatas bērniem.” Aicinājām pagasta iedzīvotājus pārskatīt mājas bibliotēku un ziedot grāmatu Puzes pamatskolas pirmsskolas vecuma grupas bērniem. Akciju atbalstīja 16 pagasta iedzīvotāji un uzdāvinājām bērniem 68 grāmatas.   Mūzikas stunda baznīcā. Uzaicinājām Puzes pamatskolas jaunāko klašu skolēnus paklausīties Puzes baznīcas ērģeļu skaņās, visiem kopā nodziedāt dziesmu Dieva godam un uzzināt par to, … [ Lasīt vairāk …]