Aicinām

Aicinām draudzes dievkalpojumos katra mēneša 1. un 3. svētdienā 11.00 Puzes baznīcā.

Svētā Vakarēdiena Sakraments katra mēneša 3. svētdienā