Mūsu mācītāja Railvija Rozīte

„Viņa patiesi ir Dieva aicināta un iecelta kalpotāja, jo viņas prioritātes ir kalpošana Dievam, nevis liela alga un automašīna. Rozīte patiesi sludina Evaņģēlija vēsti, viņa ir atsaucīga, izpalīdzīga – gatava vienmēr palīdzēt, atdot pēdējo maizes riecienu. Mūsu mācītāja daudz lūdz par draudzi un līdzcilvēkiem. Viņa mums ir kā mīloša māmiņa. Pēc mīlestības Rozīti pazīst, ka viņa ir Kristus patiesa mācekle”, tā mācītāju Railviju Rozīti raksturo draudzes ļaudis.
No 1988. gada Railvija Rozīte kopā ar mācītāju Jāni Dorbi uzsāk kalpošanu Puzes draudzē, 3. decembrī 1989. gadā arhibīskaps K.Gailītis ordinē par palīgmācītāju.
Neskatoties uz laika apstākļiem un Puzes baznīcas 5 km atrašanās no pagasta centra, mācītāja kalpo mazajā lauku draudzē.
Kristus mīlestībā un pazemībā mūsu mācītāja Railvija Rozīte 23 kalpošanas gados izaudzinājusi mūs par dzīvu draudzi. Pateicoties viņas aizlūgšanām un piemēram, draudze kalpo diakonijas, svētdienskolas, Bībeles studiju, evaņģēlija vēsts sludināšanas kalpošanā.
1998. gadā mācītāja Railvija Rozīte sāk kalpošanu arī Spāres draudzē, kurā kalpojusi bieži kopā ar māc. I.Paegleskalnu.

Vēlējums mūsu mīļajai mācītājai Railvijai Rozītei ar E.Jansona vārdiem:
„Lai mīlestība nebeidz Tevī kvēlot,
Caur mīlestību ticība lai zeļ;
Un sirds lai nebeidz grūtsirdīgos žēlot,
No mīlestības sirds lai spēku smeļ.”