Iesakām izlasīt interesantas grāmatas

Iesakām izlasīt interesantas grāmatas – 06.01.2014
Cilvēki, kuri dzīvē piedzīvojuši vardarbību, visu mūžu sirdī nes pazemojumu, kaunu un arī nepiedošanu. Sirds sāpes sagrauj cilvēku, viņš noslēdzas no sabiedrības vai kļūst ļauns, un pāri nodarījumu vērš pret citiem cilvēkiem. Lai iegūtu mieru sirdī un spētu laimīgi dzīvot savu dzīvi, nepieciešams piedot pāri darītājam. Piedot nenozīmē, ka tu attaisno, bet nenes vairs sevī naida akmeni. Cilvēkiem, kuri nespēj piedot, iesaku izlasīt Tima Genāra grāmatu „Stiprāks par naidu”, kurā autors raksta par savu dzīvi, vecāku vardarbību. Tims naida akmeni nēsāja ilgi savā sirdī līdz Dievs pieskārās.

Mēs bieži žēlojamies par grūtībām, neērtībām un par lietām, dāvanām, kas mums pieder. Lasot Džonijas Eriksones grāmatu „Džonija. Nākamais solis”, sapratīsim, cik mums pieder daudz! Spējam skriet, noglāstīt un paņemt tējas krūzi no galda. Džonija būdama vesela un sportiska meitene ar ironiju skatījās uz cilvēkiem ar invaliditāti, tad notika negadījums…Būdama invalīde, kas nespēj bez citu cilvēku palīdzības iztikt ne dienu, Džonija stiprina citus. Kā tas izdodas Džonijai? Izlasiet! „Pateicoties ciešanām, mēs esam spējīgi just citiem līdzi un palīdzēt. Pārmācībai ir vērtība. Dievs nevēlas, lai mēs apslāpētu savas asaras, neprasīsim to citam.” / Džonija Eriksone/

Bieži esmu dzirdējusi jautājumu: kāpēc cietumā būtu jāstāsta par Dievu? Atbilde vienkārša: Labā Vēsts jāsludina visiem cilvēkiem, jo tikai Dievs zina un redz, kura sirds slāpst pēc Viņa. Dievam visas lietas iespējamas un arī cietumā cilvēki nožēlo savus grēkus un nodod savu dzīvi Jēzum. Viņi kļūst Dieva vēsts nesēji cilvēkiem ar līdzīgu pagātni. Un dara to ar patiesu prieku, jo zina, ka kopā ar Dievu dzīvot ir brīnišķi. Par savu atgriešanos stāsta Arnis Irbe grāmatā „No recidīvista līdz Latvijas lepnumam”. Arnis strādā par sociālo darbinieku un sniedz palīdzību cilvēkiem ar atkarībām, šajā vasarā viņš strādāja Užavā atkarīgo nometnē. Grāmata ir Arņa dzīvesstāsts, izlasiet un redzēsiet Dieva vareno darbu viņa dzīvē!

Mēs visi šeit dzīvojam tikai īsu brīdi. Dzīve tā ir dāvana no Dieva. Mēs dodamies prom, bet kur? Kas ir aiz dzīves? Kāpēc mēs esam šeit? Kas mēs būsi pēc nāves? Šie jautājumi interesē katru cilvēku. Tie, kas lasa Bībeli, saņem šīs atbildes, tur tās ir aprakstītas. Mazi bērni nevar to izlasīt, bet var pastāstīt. Toda Bērpo grāmata „Debesis ir!” ir kļuvusi par pieprasītāko grāmatu. Mazais, 4 gadus jaunais zēns Koltons, plīstot apendicītam, piedzīvo klīnisko nāvi. Kamēr ārsti cīnās par viņa dzīvību, Koltons redz un satiek cilvēkus, kurus viņš nekad nav saticis un sarunājās ar viņiem. Koltons ir pie Jēzus. Kas notiek ar Koltonu un ko viņš pastāsta saviem vecākiem, izlasiet grāmatā! Debesis patiešām pastāv, ne jau tās, kurās redzam zvaigznes un sauli, bet tajās, kurās mīt Dievs. Tās ir reālas un arī elle ir reāla vieta. Mēs nevaram izvēlēties kad un kur mēs mirsim, bet, kur mēs būsim pēc tam, to mēs varam. Izdari izvēli šodien, kamēr ir Dieva žēlastības laiks tev!

Grāmatas ir pagasta bibliotēkā un diakonijas centra grāmatu galdā, izlasi!

Skaidrīte Bruhanova