Esi gaisma pasaules tumsā!

„Jo mēs esam Dieva darba biedri, jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne. Pēc Dieva dotās žēlastības es kā gudrs namdaris liku pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku. Bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau likts, proti, Jēzus Kristus.” Pāvila 1.vēst. korintiešiem 3:9-11

Mēs Tev pateicamies, mūsu Debesu Tēvs, par mierīgām debesīm virs Latvijas, par Puzes pagastu, kurā Tu mūs aicinājis būt par Taviem bērniem. Mēs pateicamies par balto Puzes baznīcu, kas 325. gadu ir kalpojusi kā lieciniece Tavai esamībai. Slavējam Tevi, Tēvs, ka šo vietu Tu piepildi ar ļaudīm, kas meklē un slāpst pēc Tava Vārda. Svētī ikvienu, kas nāk pie Tevis, Tēvs, meklēt mierinājumu bēdās, uzrunā tos, kuri šaubās un ir mazticīgi! Mēs Tev pateicamies par visām dāvanām ko esi draudzei dāvinājis, tas nav mūsu nopelns, tā ir Tava žēlastība un mīlestība, Debesu Tēvs! Slava Tev un pateicība! Āmen.