Draudzes dienas

Augusta beigās svinējām Puzes draudzes 319.dzimšanas dienu. Pie mums ciemojās Svētā Pētera Usmas draudze no Rendas un vijoles skaņās mūs iepriecināja Edgars Ziņģe. Par pašaizliedzīgu kalpošanu draudze pateicās: Ņinai Brikainei, kas veic grāmatvedes un baznīcas uzkopšanas darbus; Valdai Iesalniecei par godprātīgu kalpošanu diakonijas darbā; Ausmai Olai par baznīcas dekorēšanu ar ziediem, kas rūpīgi tiek audzēti viņas dārzā. Aizlūdzām par mūsu sadraudzības draudzēm un draudzes kalpotājiem, priecājāmies par brīnišķo laiku, ko Dievs mums dāvinājis. Draudzes sadraudzībā viena otru stiprināja ar liecībām un mīlestību.

Draudze priecājās, ka šajā gadā nokristīti 6 bērni un ir dvēseles, kas meklē Dieva Vārda patiesību. Draudze ir pateicīga A. Lembergam par materiālo palīdzību baznīcas un žoga restaurācijai.