Draudze manai izaugsmei

Inese un Vilis ienāca draudzē ar bērniem bagāto ģimeni no Ugāles. Visa ģimene aktīvi iesaistījās kalpošanā – baznīcas uzkopšanā, krāsns kurināšanā, dārza sakopšanā un Bībeles stundu apmeklēšanā, kas notika sestdienas vakaros Blāzmā. Neskatoties uz laika apstākļiem, 5 km attālām mājām, viņi kājām mēroja ceļu uz Bībeles stundām.

Kāpēc tev nepieciešama draudze?

„Draudze ir nepieciešama manai garīgai izaugsmei, tur varu izstāstīt savas problēmas, sāpes. Draudze aizlūdz par tām un sniedz atbalstu. Ar draudzes aizlūgšanām esmu saņēmusi dziedināšanu, kā arī materiālu atbalstu krīzes situācijā. Sākumā, kad atnācām no Ugāles, man bija cits priekšstats par draudzi, vairāk gaidīju, lai draudze man palīdz. Saņemot kādu uzdevumu kalpošanai, jautāju: „Kāpēc man?” Tagad to pat neuzdrošinos teikt, jo zinu, ka katra kalpošana ir Dieva svētīta. Kādreiz domāju: „Nu ko tad svētdienā darīs?” Tagad ar prieku gaidu svētdienu, kad tikšos ar draudzi dievkalpojumos baznīcā, gan svētbrīžos diakonijas centrā. Tā ir manas dzīves nepieciešamība – būt kopā ar citiem Dieva bērniem. Dievs man iedevis mieru un dzīves pieredzi, darbus darot. Man vēl jāaug Dievbērnībā, kuru nevaru saņemt  bez draudzes. Paldies māsām un brāļiem Kristū par plecu šaurajā ceļā!”