Draudze, ko man tā nozīmē

Draudze man ir garīgā ģimene, kurā mācos iepazīt Dieva Vārdu un pieņemt citus Kristus mīlestībā, kopā lūdzot un slavējot Dievu. Draudzē saņemu stiprinājumu ticībā un palīdzību dzīves grūtībās. Kalpoju draudzē un priecājos, ka esmu Dieva bērns Viņa ģimenē. /Inese/

Draudzei jūtos piederīga, jo esmu šeit kristīta un iesvētīta. Priecājos, ka varu satikties ar māsām un brāļiem Kristū. Paldies Dievam par draudzi Puzes pagastā! /Agrita/

Jau ieejot baznīcā mani pārņem atvieglojuma sajūta. Liekas, ka kāds mani saņemtu aiz rokas un vadītu tālāk, manas rūpes un nedienas paliek aiz durvīm. Uzmundrinājumu sniedz katra draudzes locekļa uzmundrinošais smaids. Un kad mūsu mīļā mācītāja Rozīte apskauj un saka: “Nebēdājies, gan Dievs visu noliks savā vietā!”, tad visas nedienas ar Dieva palīgu ir pārvaramas. Atliek tikai ticība un cerība. Draudzē lūgšanās un dziesmās smeļos spēkus katrai nākamajai dzīves dienai. /Silvija/

Draudzē esam kopā, jo sirdī ticam un paļaujamies uz Jēzu. Draudze nav cilvēku, bet Svētā Gara veidota. Draudzē mēs mācāmies izprast Dieva Vārdu, lūgt, palīdzam un atbalstām viens otru dzīves grūtībās. Man palīdz Skaidrītes Bībeles rakstu izskaidrošana. Paveras Dieva Vārda izpratne, jo saprotu uzrakstītā domu un nozīmi. Paldies visiem draudzes locekļiem un mācītājai par sadraudzību! Aicinu Puzes ļaudis piebiedroties draudzei un iemantot Dieva apsolījumus! /Maija/

Esam usmenieki, bet izvēlējāmies piebiedroties Puzes draudzei, jo šeit kalpo mācītāja R. Rozīte. Mācītājas sludinātais Dieva Vārds mūs stiprina un piedzīvojam patiesu Dieva tuvumu. Mums patīkami atrasties Puzes draudzē, būt kopā sadraudzībā ar citiem Dieva bērniem. Man patīk spēlēt ērģeles un dziedāt dievkalpojumā. Un pēc dievkalpojuma ir sirdīs garīgs pacēlums un sirdsmiers./Aija, Ēriks/