Dievs izmainījis manu dzīvi

Valdu Dievs atveda uz draudzi 1998. gadā, kad lūdzam Dievam, lai ceļas cilvēks, kas palīdzētu draudzes kalpošanas darbā. Dievs izredzēja Valdu no pasaules, un atnākot viņa jautāja: „Kā es varu palīdzēt kalpošanā?” Valda kalpo par diakoni, draudzes kasieri un vada mājas grupiņu Ugālē.

Kā Dievs mainījis tavu dzīvi?

„Dievs izmainījis manu skatījumu uz dzīvi, pasaules notikumiem un dzīves vērtībām. Viņš mani iemācījis pieņemt cilvēkus, kaut arī man viņi nepatīk. Varu salīdzināt dzīves atgadījumus ar Jēzus teikto Bībelē un iedziļināties cilvēka problēmā, kurš dara aplamas lietas. Jo arī es tādas darīju pirms nācu pie Kristus.

Dievs man dāvinājis Svētā Gara augļus, jo cenšos dzīvot ticībā, kā to mācījis Jēzus. Priecājos par pacietību, lēnprātību, mīlestību, atturību un mieru. Pacietībā esmu lūgusi 10 gadus par man tuva cilvēka atgriešanos pie Dieva un Dievs to piepildīja. Aleluja! Pāri visam manī ir miers, ko tikai Dievs spēj dot. Pēc tā lūdzu ik dienas. Priecājos, ka Dievs darījis manus bērnus par Saviem bērniem, nu esam vienoti ticībā! Manā dzīvē ir prieks par katru cilvēku manā ceļā, par katru dzīves dienu un Jēzus klātbūtni ik dienas.

Puzes draudze ir manas garīgās mājas, te ir mana vieta, kur atradu ceļu pie Dieva. Patiesībā Dievs atrada mani, kas ir vislielākais brīnums un manas dzīves pārmaiņa.”