Dievs ir atbildējis uz neskaitāmām lūgšanām

Mūsu draudzes māsa Kristū – Mirdza Frīdberga, Dieva svētītajos dzīves 88. gados  ir vecmāmiņa 6 mazbērniem un vecvecmāmiņa 8 mazmazbērniem.

„Katru dienu es pateicos Dievam par jauno dienu un aizlūdzu par saviem bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem. Domās es allažiņ esmu pie viņiem. Tā kā nevaru es ikdienā viņus satikt, tad ar acīm viņus samīļoju atsūtītajās fotogrāfijās. Viņi jau zina, ka es par viņiem lūdzu Dievu, bet es gribu, lai viņi paši ar uzticētu savas dzīves Dievam. Ko es vairs lielu varu izdarīt, ka vien lūgt un aizlūgt.

Dievs man vienmēr ir stāvējis blakām, arī tad, kad es skrēju savos darbos. Dievs ir uzklausījis manas lūgšanas un ir sargājis manu ģimeni Sibīrijā un mājupceļā no Sibīrijas, arī pēc tam, kad bija grūti brīži, Dievs nav nekad mani atstājis.

Mani kristīja Puzes baznīcā mācītājs Frīdrihs Dēters, bet iesvētīja mācītājs Oskars Blumbergs. Bērnībā kopā ar vecākiem zirga pajūgā braucām uz Dievvārdiem Puzes baznīcā. Mēs  gājām arī uz baptistu draudzes svētkiem un sanāksmēm „Cērpos”, tur bija bērniem arī svētdienskola.”