Dieva lielās žēlastības brīnums / Valda Iesalniece

„Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja, kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani”, tā saka Dievs caur Jēzu Kristu. Patiesi, tas ir Dieva brīnums, kā Dievs dara cilvēkus par Saviem bērniem. Gribu dalīties ar liecību par to, kā tas noticis manā dzīvē. Jau no seniem laikiem Tas Kungs aicina cilvēkus atgriezties no savas maldīšanās, kļūdām, aplamās dzīves, no grēkiem, kad cilvēks dzīves centrā ieliek pats sevi, maz vai nemaz nedomājot par citiem. Arī mana ģimene nebija izņēmums, dzīvojām tāpat kā visi, it kā pareizi, bet savs ego bieži ņēma virsroku. Taču Dievs ir devis iespēju katram cilvēkam atsaukties aicinājumam un noticēt Viņam. Esmu patiesi priecīga, ka arī manai ģimenei ir dāvāta ticības dāvana un tā ir no Dieva. Tā nav cilvēku radīta, cilvēks nespēj pats mainīties. Tas nav cilvēka spēkos, šo darbu dara Tas kungs. Cilvēkam ir dota izvēle – atsaukties Dievam vai nē. Pirms 20 gadiem dēls paziņoja, ka ir kļuvis par Dieva bērnu. Arī es tajā laikā biju šī ceļa meklējumos. Priecājos par dēla izvēli. Pēc gada arī es pieņēmu Dieva aicinājumu kļūt par Viņa bērnu. Bija patiess prieks dalīties ar dēlu liecībās un būt patiesā garīgā saskaņā, jo mainījās skatījums uz daudzām lietām. Domāju, ka labi būtu, ja arī meita sadzirdētu šo Dieva aicinājumu. Bet katrai lietai un notikumam mūsu dzīvē ir savs laiks. Tas bija arī mans ticības pārbaudes laiks. Lūdzu par meitas atgriešanos gadiem ilgi un it kā nekas nenotika. Reizēm pārrunājām par Dievu un Viņa Vārdu. Un tad, pēc 10 gadiem, meita mani uzaicināja uz Iesvētību dievkalpojumu. Bija pienākusi arī viņas svētku diena. Kaut gan šajā laikā viņa izgāja cauri smagām ciešanām un pārbaudījumiem, taču tie mūs ir stiprinājuši un saliedējuši. Un nesen tiekoties visiem kopā Puzes draudzē, redzēju kā Dievs ir audzinājis un stiprinājis ticības pārliecībā manus bērnus un arī mani. Caur mīlestību un sadraudzību, ko saņemam draudzē kalpojot viens otram un arī tiem, kam šajā dzīvē klājas grūti. Labs vārds, uzmundrinājums ir tik ļoti nepieciešams ikvienam.

Dāvāsim viens otram mīlestību ar labiem vārdiem, ar palīdzību, ko mums dāvinājis Dievs, tā padarot šo pasauli ap sevi gaišāku. Neaizmirsīsim pateikties Dievam, Viņš ir reāls, lai arī ko kāds par to sacītu. Pasaulē ir ļoti daudz Dieva bērnu, kas nes mīlestības Labo Vēsti, pievienojies arī tu. „Nāc un redzi!”- aicina viens no Jēzus mācekļiem, un tu redzēsi Dieva darbu savā dzīvē.

Valda Iesalniece