Diakonijas kalpošana

2011. gada novembrī Diakonijas centriņam jau 10 kalpošanas gadi. Pārskatot īstenotos projektus, secinām , ka ir sniegta palīdzība pagasta dzīvojošām daudzbērnu ģimenēm: vedot bērnus pie zobārstiem Ventspilī, apmaksājot ģimeņu ekskursiju uz Vērgali, Rīgu, Talsu novadu. Sniegta materiāla palīdzība: drēbju un apavu iegādei bērniem invalīdiem; noorganizētas un apmaksātas logopēda un psihologa konsultācijas bērniem. Izsniegta Pārtikas programmas maizīte, Eiropas pārtikas pakas, iegādātas un izsniegtas pārtikas somas daudzbērnu ģimenēm. Draudzes ļaudis saņēmuši sociālo palīdzību briļļu iegādei, medikamentu iegādei, pārtikas pakas no Zviedrijas. Pateicoties draugiem, sadraudzības draudzēm un draudzes locekļu ziedojumiem esam varējusi iepriecināt ģimenes ar Ģimenes aptiekas dāvanu kartēm, Rimi dāvanu kartēm, ziedot 120 latus pensionāriem un invalīdiem, kuriem nopietnas veselības problēmas un 130 latus holesterīna mērījuma aprāta iegādei Puzes feldšeru punktam. Iegādāties veļas automātu, lai pagasta iestādes un iedzīvotāji mazgātu veļu, ūdens boileri dušas pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem. Divu gadu garumā ik mēnesi Tikšanas dienās sociālas prasmes apguva jaunieši ar īpašām vajadzībām. Katru gadu Lieldienās un Ziemassvētkos organizētajās labdarības akcijās iesaistījām pagasta iedzīvotājus un organizācijas, lai iepriecinātu pensionārus, invalīdus un ģimenes ar pašu sarūpētām dāvanām.
Paldies diakoniem par brīvprātīgo kalpošanu bez samaksas! Paldies labiem cilvēkiem par piedalīšanos akcijās un materiālo atbalstu kalpošanas darbam līdzcilvēkiem!