Diakonijas centram „Samarietis” 15. kalpošanas gadskārta

Puzes evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas darbs iesākās 1998. gadā, organizējot labdarības akciju Ziemassvētkos. Iesaistījām pagasta iedzīvotājus un organizācijas, uzņēmumus piedalīties akcijā ar dāvanām, lai ar tām iepriecinātu pagasta pensionārus. Visu saziedoto sadalījām un sasaiņojām, lai pietiktu visiem. Trīs dienas vedām dāvanas pa sniegotiem ceļiem, reizēm bridām līdz mājai, jo mašīna netika cauri kupenām. Dāvanas tika nogādātas pie visiem pagasta pensionāriem.

Dievs dāvāja mums brīnišķīgus brāļus un māsas Zviedrijā, Amerikā un Vācijā kā palīgus kalpošanas darbā. Veidojām kop projektus, lai pēc iespējas vairāk palīdzētu Puzes pagasta iedzīvotājiem. Puzē nebija un joprojām nav zobārstniecības, ar Zviedrijas draudzes atbalstu vedām daudzbērnu ģimeņu bērnus pie zobārstiem Ventspilī.

2001. gadā pašvaldība mums atvēlēja telpas, lai varētu pilnveidot diakonijas darbu, palīdzot pagasta iedzīvotājiem. Tapa diakonijas centrs „Samarietis” bērnudārza vecākajā korpusā. Nedēļas garumā 2001. gadā aicinājām iedzīvotājus piedalīties dažādos pasākumos, kuros līdzdalību ņēma priesteri un mācītāji no dažādām konfesijām. Iedzīvotāji saņēma humāno palīdzību no Zviedrijas.

Telpas remontējām un iekārtojām par draudzes līdzekļiem, iekārtojām higiēnas punktu ar veļas automātu un dušas iespējām. Tas bija pirmais higiēnas punkts Ventspils novadā.

Sešu gadu garumā ik mēnesi organizējām Tikšanās dienu jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kopīgi klājām galdu, gatavojam cienastu, braucām ekskursijās un apmeklējām teātra izrādes, koncertus. Devāmies tālākā ceļojumā ar prāmi uz Sāremā.

Diakonijas centrā notika dievkalpojumi arī Puzes baptistu draudzei, svētbrīži, svētdienskolas nodarbības. Humānās palīdzības saņemšanas iespējas organizējām reizi gadā pirms skolas sākuma, tās organizējām sadarbībā ar zviedru draudzi. Zviedru draudze organizēja jauniešu sadraudzības apmaiņas projektus. Zviedru jaunieši viesojās pie mums, bet pēc tam mūsu pagasta jaunieši tika uzaicināti paciemoties Zviedrijā.

2009. gadā mums bija jāatstāj telpas, jo tās bija ieplānotas izmantot bērnudārza vajadzībām. Pašvaldība diakonijai atvēlēja telpas bērnudārza jaunajā korpusā. Viss bija atkal jāsāk no jauna: telpu remontēšana, iekārtošana. Draudzei palīgā nāca atsaucīgi pagasta cilvēki, Tamāra Kvasņina balsināja griestus, Igors Veckāgans sakārtoja elektrību, Jānis Veģis, Arnis Ķirsis, Pēteris Salmanis, Ziedonis Vītols veica grīdas remontu.

Šajos 15. kalpošanas gados materiāla palīdzība ir sniegta pagasta iedzīvotājiem mēbeļu un sadzīves tehnikas, apģērba, apavu saņemšanā, medicīnisko pakalpojumu un medikamentu iegādē. Diakoni apmeklē pagastā vienatnē dzīvojošos pensionārus, atceras tos dzimšanas dienās un Ziemassvētkos, Lieldienās. Sniegta palīdzība pašvaldības iestādēm Puzē: skolai, bibliotēkai, jauniešu centram, rotaļu grupai, kas saņēmušas mēbeles un sadzīves tehniku un citas nepieciešamas lietas.

Diakonijas centra „Samarietis” 15. kalpošanas gadskārtas nopelns ir visas Puzes draudzes nopelns, kas sniedz savu ziedojumu, lūgšanas un aktīvu līdzdalību, lai darbi izdotos.

Darbs turpinās, Dievs sniedz jaunas idejas un palīdz tās realizēt. Pateicamies Dievam par dotajām dāvanām ar ko varam kalpot saviem līdzcilvēkiem Puzē! Paldies diakoniem – Valdai Iesalniecei, Agritai Jaunarājai, Vēsmai Vītolai un Inesei Lukševicai par brīvprātīgo darbu, kalpojot un draudzei par līdzdalību!