Sadraudzības draudzes

Pateicoties Dievam par sadraudzību ar Lēnas evaņģēliski luterisko draudzi Zviedrijā, Hahmīlenas evaņģēlisko draudzi Vācijā, Ciānas evaņģēlisko draudzi Amerikā varam sniegt sociālo palīdzību draudzes ļaudīm un pagasta iedzīvotājiem. Priecājamies par mīlestību un ticības uguni ar ko mēs varam viens otru stiprināt un pacelt. Mēs par jums aizlūdzam un priecājamies par katru tikšanos, ko Dievs mums pakārto.