Puzes draudze kalpo jums un uzaicina

  • Dievkalpojumos Puzes baznīcā katra mēneša 1. un 3. svētdienā 11.00.
  • Svētbrīžos katra mēneša 2. un 4. svētdienā 11.00 diakonijas centrā.
  • Bībeles studijās, kas atsāksies 3.oktobrī, trešdienās 16.00 un katra mēneša 3. sestdiena 18.30 diakonijas centrā.
  • Svētdienskolas nodarbības bērniem, kas atsāksies oktobrī trešdienās pēc mācību stundām diakonijas centrā.
  • Apģērbu, apavu un sadzīves priekšmetu istabā varat saņemt un nodot mantas, tā darbojās diakonijas centrā katru dienu.
  • Kristīgo grāmatu galdā diakonijas centrā varat lasīšanai saņemt interesantas grāmatas.
  • Tehnisko palīglīdzekļu nomā diakonijas centrā varat saņemt – pamperus, spieķi, staiguli, padušu un elkoņu kruķus veselības problēmas gadījumā.
  • Palīdzība pārtikas un medikamentu iegādē krīzes situācijā diakonijas centrā.
  • Dušas izmantošanas iespējas diakonijas centrā.
  • Klausieties cilvēku liecības un Dieva Vārdu Latvijas Kristīgo radio, kas pieejams 98,5 frekvencē.