Dievkalpojumi

Ziemas laikā (no janvāra līdz Lielajai piektdienai) dievkalpojumi notiek Diakonijas centrā katra mēneša 1. un 3. svētdienā plkst. 11:00